ชุมพร ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
 
ยินดีต้อนรับสู่ภาคใต้ตอนบน
ทัวร์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
...โดยทีมงาน สยามคาตามารัน...
-------------------------------
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
โดย...เรือสยาม สปีด

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือหัวใจของเรา
 
 
จองทัวร์ หรือ ทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง
ประกันภัยนักท่องเที่ยว
เลขที่ 001D/PT51-18-060294
 


เลือกโปรแกรม 
รหัสทัวร์ SB.07
ระยะเวลา 09.00 - 13.00 น.
วันที่ออกเดินทาง ทุกวัน
รายละเอียดโปรแกรม
08.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดชุมพร ณ ท่าเรือบริษัท สยามคาตามารัน
 
  ยืนยันการเดินทาง 08.30 น.             เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง 09.00 น.
 
กรณีเดินทางมาเอง 08.30 น. ยืนยันการเดินทางและเตรียมสัมภาระลงเรือ
หมายเหตุ 1. รับ Welcome Drink น้ำมะพร้าวอ่อน หวาน เย็น ชื่นใจ ก่อนลงเรือ
  2. รับผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์ดำน้ำ
09.00 น. เดินทางโดย เรือสยาม สปีด สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
 
เกาะจระเข้ เป็นเกาะขนาดเล็ก มีหาดเล็กๆ เป็นกรวดและโขดหินมีแนวปะการังและดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม
นานาชนิด โดยรอบเกาะจระเข้สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก
 
เกาะง่ามน้อย ตัวเกาะเป็นเกาะหินปูน และมีกองหินเล็กๆ กระจายขนาดตามแนวเกาะ ชมความหลากหลายของสัตว์ ทะเล เช่น ปลาเก๋า ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาหูช้าง ถ้าโชคดีท่านจะได้พบกับ “ฉลามวาฬ” ซึ่งเป็น “ยักษ์ใหญ่ใจดี” ของทะเลชุมพร ทางตอนใต้ของเกาะเป็นจุดดำน้ำลึกซึ่งมี เรือหลวงปราบ741 วางอยู่ใต้ท้องทะเล
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องบนเรือ พร้อม น้ำดื่ม น้ำอัดลม เป็นต้น
12.00 น. ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำต่อไป
 
เกาะง่ามใหญ่ ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ แวะเก็บภาพของ “Right Hand of Buddha” (ฝ่า มือพระพุทธเจ้า) ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ่ และเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจำนวนมาก สามารถพบดงดอกไม้ทะเลหนาแน่น ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ทากทะเล ที่สวยสุด
13.00 น. กลับถึงท่าเรือ บจ.สยามคาตามารัน (ท่าเรือทิพมารีน่า) / เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำธุระส่วนตัว
13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
เส้นทางทัวร์ดำน้ำ ชมปะการัง หมู่เกาะชุมพร
อัตราค่าบริการ ราคาขาย/ลำ
ไม่เกิน 6 ท่าน 13,000 บาท
ท่านที่ 7-10 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 160 บาท เด็กเพิ่มท่านละ 80 บาท
3. ระหว่างทริปพนักงานสอนการขับเรือให้กับลูกค้าที่สนใจ พร้อมทั้งสอนการใช้เครื่องเรือเบื้องต้น ฟรี !
ค่าบริการเรือสยาม สปีดโบ้ท ค่าน้ำมัน เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
ผ้าเช็ดตัว อาหารกลางวันแบบกล่องบนเรือ น้ำดื่ม, น้ำอัดลม
Welcome Drink น้ำมะพร้าวอ่อน มัคคุเทศก์ชำนาญงาน ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
ประกันภัยนักท่องเที่ยว        
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120


โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamspeedboat.com