ชุมพร ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
 
ยินดีต้อนรับสู่ภาคใต้ตอนบน
ทัวร์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
...โดยทีมงาน สยามคาตามารัน...
-------------------------------
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
โดย...เรือสยาม สปีด

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือหัวใจของเรา
 
 
จองทัวร์ หรือ ทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง
ประกันภัยนักท่องเที่ยว
เลขที่ 001D/PT51-18-060294
 


เลือกโปรแกรม  
รหัสทัวร์ SB.01
ระยะเวลา 09.00 - 16.00 น.
วันที่ออกเดินทาง ทุกวัน
รายละเอียดโปรแกรม
08.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดชุมพร ณ เอ็ม.ที.รีสอร์ท (ท่าเรืออ่าวทุ่งมะขาม)
 
  ยืนยันการเดินทาง 08.30 น.             เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง 09.00 น.
 
กรณีเดินทางมาเอง 08.30 น. ยืนยันการเดินทางและเตรียมสัมภาระลงเรือ
หมายเหตุ 1. รับ Welcome Drink น้ำมะพร้าวอ่อน หวาน เย็น ชื่นใจ ก่อนลงเรือ
  2. รับผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์ดำน้ำ
09.00 น. เดินทางโดย เรือสยาม สปีด สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
09.10 น.
เกาะลังกาจิว มีความสมบูรณ์สวยงามทางธรรมชาติ เป็นแหล่งรังนกนางแอ่น จุดดำน้ำชมปะการังที่ขึ้นชื่อ
และในอดีตพระบาทสมเด็จฯ รัชกาลที่5 เคยทรงเสด็จประพาสฯถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ
จปร. ของพระองค์ซึ่งถือได้ว่าเป็น เกาะประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของชุมพร
11.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง “ท้องตมใหญ่” ชุมชนหัวใจอนุรักษ์ หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ริมอ่าวที่เงียบสงบ
 
ชมบ้านปลา บริเวณ “บ้านปลา” หรือ “ซั้ง” ปะการังเทียม จากภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา โดยใช้ไม้ไผ่หรือทางมะพร้าวทำเป็นกระโจมใต้น้ำ แล้วใช้ทุ่นกั้นเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ห้ามทำการประมงเพื่อให้ปลา
วางไข่ออกลูกออกหลานจนบริเวณนี้เป็น ชุมชนปลาขนาดใหญ่
 
ม้าน้ำ "หนึ่งเดียวในสยาม ม้าน้ำยังอยู่ร่วมกับชุมชน" บ้านท้องตมใหญ่เป็นแหล่งรวมม้าน้ำที่ชุกชมไม่กี่แห่ง ของไทยที่ยังมีม้าน้ำอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดกับชุมชน เพียงแค่มองลงไปตามเสาก็จะเห็นม้าน้ำเกาะอยู่ มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
13.20 น. ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะกุลา อ.สวี รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องบนเกาะกุลา / เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำธุระส่วนตัว
13.30 น.
เกาะกุลาในอดีตเรียกว่า “เกาะแดร็กคูล่า” เพราะมีค้างคาวจำนวนมาก แต่เรียกกันไปมากลายเป็นชื่อ 
“เกาะกุลา” ปัจจุบันค้างคาวเหลืออยู่น้อยมาก สามารถเดินเล่นบนชายหาด พายเรือคายัค ชมบ่ออนุบาล
เต่าทะเล หรือดำน้ำ ชมปะการังหน้าหาด ของเกาะกุลาได้อย่างเพลิดเพลิน
15.45 น. ออกจากเกาะกุลา มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ
16.00 น. กลับถึง เอ็ม.ที. รีสอร์ท (ท่าเรืออ่าวทุ่งมะขามน้อย ต.หาดทรายรี) / เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำธุระส่วนตัว/ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   
อัตราค่าบริการ ราคาขาย/ลำ
ไม่เกิน 5 ท่าน 10,000 บาท
ท่านที่ 6-8 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 160 บาท เด็กเพิ่มท่านละ 80 บาท
3. ระหว่างทริปพนักงานสอนการขับเรือให้กับลูกค้าที่สนใจ พร้อมทั้งสอนการใช้เครื่องเรือเบื้องต้น ฟรี !
ค่าบริการเรือสยาม สปีดโบ้ท ค่าน้ำมัน เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
ผ้าเช็ดตัว ผลไม้, น้ำดื่ม Welcome Drink น้ำมะพร้าวอ่อน
อาหารเที่ยงแบบกล่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ ประกันภัยนักท่องเที่ยว    
           
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
 


สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120


โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamspeedboat.com