ชุมพร ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
 
ยินดีต้อนรับสู่ภาคใต้ตอนบน
ทัวร์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
...โดยทีมงาน สยามคาตามารัน...
-------------------------------
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
โดย...เรือสยาม สปีด

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือหัวใจของเรา
 
 
จองทัวร์ หรือ ทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง
ประกันภัยนักท่องเที่ยว
เลขที่ 001D/PT51-18-060294
 


เลือกโปรแกรม 
รหัสทัวร์ SB.002
ระยะเวลา 09.00 - 16.00 น.
วันที่ออกเดินทาง ทุกวัน
รายละเอียดโปรแกรม
08.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดชุมพร ณ เอ็ม.ที.รีสอร์ท (ท่าเรืออ่าวทุ่งมะขาม)
 
  ยืนยันการเดินทาง 08.30 น.             เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง 09.00 น.
 
กรณีเดินทางมาเอง 08.30 น. ยืนยันการเดินทางและเตรียมสัมภาระลงเรือ
หมายเหตุ 1. รับ Welcome Drink น้ำมะพร้าวอ่อน หวาน เย็น ชื่นใจ ก่อนลงเรือ
  2. รับผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์ดำน้ำ
09.00 น. เดินทางโดย เรือสยาม สปีด สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
 
เกาะมาตรา ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ปูไก่” (มีเสียงร้องเหมือนลูกไก่ และสามารถปีนต้นไม้ได้) นำท่านดำน้ำชมฝูงปลาแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็น “อุทยานหอยมือเสือ”
 
เกาะหลักแรด ซึ่งตัวเกาะใหญ่นั้นรูปทรงคล้ายกับแรด และไม่ไกลจากตัวเกาะจะมีหินปูนเรียงกัน 3ก้อน
จึงได้ชื่อว่า “เกาะหลักแรด” สามารถพบ “ปะการังครก” ขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดูได้ยาก รวมทั้งฝูงปลา
นานาชนิด เหมาะสมทั้งดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือแบบกล่อง พร้อมบริการ ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำอัดลม เป็นต้น
13.00 น. ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำต่อไป
 
เกาะละวะ ท่านจะเจอปลาการ์ตูนอินเดียนแดงมากมาย กำลังแหวกว่ายท่ามกลาง “ภูเขาดอกไม้ทะเลสีขาว” ถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในท้องทะเลอ่าวไทย
 
เกาะลังกาจิว มีความสมบูรณ์สวยงามทางธรรมชาติ เป็นแหล่งรังนกนางแอ่น จุดดำน้ำชมปะการังที่ขึ้นชื่อ
และในอดีตพระบาทสมเด็จฯ รัชกาลที่5 เคยทรงเสด็จประพาสฯถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ
จปร. ของพระองค์ซึ่งถือได้ว่าเป็น เกาะประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของชุมพร
16.30 น. กลับถึง เอ็ม.ที.รีสอร์ท (ท่าเรืออ่าวทุ่งมะขามน้อย)/ เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำธุระส่วนตัว / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
เส้นทางทัวร์ดำน้ำ ชมปะการัง หมู่เกาะชุมพร
อัตราค่าบริการ ราคาขาย/ลำ
ไม่เกิน 5 ท่าน 8,500 บาท
ท่านที่ 6-8 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 160 บาท เด็กเพิ่มท่านละ 80 บาท
ค่าบริการเรือสยาม สปีดโบ้ท ค่าน้ำมัน เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
ผ้าเช็ดตัว ผลไม้, น้ำดื่ม Welcome Drink น้ำมะพร้าวอ่อน
อาหารเที่ยงแบบกล่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ ประกันภัยนักท่องเที่ยว    
           
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120


โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamspeedboat.com